Sorumluluk Reddi

Yasal Bildirimlerimiz

 


Sayfa İçeriği

  • Web sitesi içeriği
  • Bağlantılar
  • Telif hakkı ve marka hukuku
  • Veri gizliliği
  • İşbu sorumluluk reddinin hukuki geçerliliği
  • Google Analytics

 


Sorumluluk Reddi

Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. ile yazılı bir sözleşmede açıkça izin verilmediği sürece, işbu belge ile kabul ve beyan etmektesiniz. veya iştiraklerinden herhangi biri (“Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş.”), buradaki içerik, bilgi ve materyalleri ve Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanan bilgileri kullanmanız kesinlikle yasaktır. türetilmiş verilerin oluşturulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla e-posta, faks veya gazetecilik içeriği (“İçerik”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir format ve / veya dağıtım yöntemi. Buradaki İçeriğin tamamını veya herhangi bir kısmını veya bunlara dayalı herhangi bir türetilmiş veri, analiz veya sunumu dağıtmanız, devretmeniz, alt lisanslamanız, iletmeniz, satmanız, yeniden paketlemeniz, atamanız, kiralamanız, yeniden satmanız, yayınlamanız veya başka bir şekilde kullanıma sunmanız özellikle yasaktır. Herhangi bir kişi veya kuruluş için ne şekilde olursa olsun içerik. Burada görünen herhangi bir İçeriğin izinsiz kullanımı, Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş.’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilir. (telif hakları, ticari markalar ve veritabanı hakları gibi) ve kesinlikle yasaktır.

Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. herhangi bir İçeriğin hatasız olacağını, herhangi bir kusurun düzeltileceğini veya İçeriği kullanımınızın belirli sonuçlar sağlayacağını beyan veya garanti etmez. İçerik, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sunulur. Sağlanan tüm İçerik, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm İçeriğin doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili tüm risk size aittir. Ne Onlinestandart.com ne de Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. ne de herhangi bir veri sağlayıcısı, İçeriğin doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği veya İçeriği kullanımınızdan sizin veya başkaları tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Mülkiyet, satılabilirlik veya belirli bir amaç veya kullanım için uygunluk konusunda açık veya zımni hiçbir garanti bulunmadığını ve Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan herhangi bir garanti, teminat veya beyana güvenmediğinizi kabul etmektesiniz. veya herhangi bir veri sağlayıcı.

İçerik, ileriye dönük beyanlar veya bilgiler oluşturan belirli beyanlar, tahminler ve mali ve işletim bilgileri (“Tahminler”) içerir. İleriye dönük ifadeler veya bilgiler, “hedefler”, “inanır”, “tahminler”, “beklemektedir”, “amaçlar”, “niyet eder”, “irade”, “yapabilir”, “olabilir” kelimeleri kullanılarak tanımlanabilir. bu tür ifadelerde “,” olur “,” gerekir “,” olabilir “ve benzeri ifadeleri veya bunların olumsuzluğunu öngörür. Bu ileriye dönük ifadeler veya bilgiler, gerçek sonuçların ve sonuçların bu tür ileriye dönük ifadelerde ima edilen veya ifade edilen Tahminlerden veya sonuçlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri ve belirsizlikleri içerir. Bazı durumlarda sayısal özgüllükle sunulsa da, Tahminler (i) doğası gereği önemli ticari, ekonomik, düzenleyici, çevresel, mevsimsel, rekabetçi belirsizliklere, beklenmedik durumlara ve risklere ve (ii) geleceğe ilişkin varsayımlara tabi olan belirli varsayımlara dayanmaktadır. değişime tabi olan iş kararları. Riskler hakkında daha fazla bilgi için Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. yüzler, bu web sitesinin ziyaretçileri, Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.S.’nin Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalarda bulunan “Risk Faktörleri” ne başvurmalıdır.

Tahminlerin veya temeldeki varsayımların gerçekleşeceğine ve faaliyetlerin veya gelecekteki olayların fiili sonuçlarının Tahminlerden önemli ölçüde farklı olmayacağına dair hiçbir garanti verilemez. Tahminlerin dahil edilmesi hiçbir koşulda Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. veya başka herhangi bir kişi tarafından bunların doğruluğu veya temel varsayımların doğruluğu ile ilgili bir beyan, taahhüt, garanti veya tahmin olarak kabul edilmemelidir veya Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri AS belirli bir sonuca ulaşacak veya elde etme olasılığı yüksektir. Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. Yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, ister yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir nedenle olsun, herhangi bir Tahminleri kamuya açık olarak güncelleme veya revize etme niyetini veya yükümlülüğünü reddeder. Bu web sitesinin ziyaretçileri, ileriye dönük beyanların veya bilgilerin gelecekteki performansın garantisi olmadığı konusunda uyarılır ve bu nedenle ziyaretçiler, içerdikleri belirsizlik nedeniyle ileriye dönük beyanlara veya bilgilere gereksiz yere güvenmemeleri konusunda açıkça uyarılır. Yasaların gerektirdiği durumlar hariç, Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. yayınlandıktan sonra olayları veya koşulları yansıtmak için bu ileriye dönük beyanlarda herhangi bir güncelleme veya revizyonu kamuya açık bir şekilde yayınlama yükümlülüğünü üstlenmez.

Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. ile yapmış olabileceğiniz herhangi bir sözleşmeye halel getirmeksizin, Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. ne de herhangi bir veri sağlayıcısı, İçerikteki herhangi bir yanlışlık, hata veya eksiklikten (nedeni ne olursa olsun) veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan (doğrudan veya dolaylı) size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın ne Onlinestandart.com ne de Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. ne de herhangi bir veri sağlayıcısı, sözleşme kapsamında (tazminat dahil), haksız fiil (ihmal dahil), garanti kapsamında, kanun kapsamında veya başka bir şekilde, maruz kaldığınız herhangi bir kayıp veya zararla ilgili olarak size karşı herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacaktır. Herhangi bir görüş, öneri, tahmin, yargı veya diğer sonuçların veya burada yer alan İçeriğe dayalı olsun veya olmasın, sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın belirlediği herhangi bir hareket tarzının sonucu veya bunlarla bağlantılı olarak.

Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş.’ye karşı tek çözümünüz. İçerikle ilgili memnuniyetsizlik, İçeriği kullanmayı bırakmaktır ve bu sınırlama, taraflar arasındaki pazarlığın bir parçasıdır. Bu sorumluluk reddi, herhangi bir performans arızası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işlem veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya imha veya izinsiz erişim, değişiklikten kaynaklanan her türlü hasar veya yükümlülük için geçerlidir. veya kullanım, sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal veya başka herhangi bir dava nedeni için.

Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş.’yi tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul ediyorsunuz. Onlinestandart.com veya Online Bilgi Hizmetleri A.Ş.’ye karşı herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan makul yasal ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir iddia, işlem veya talebe karşı ve aleyhine. İçeriği kullanmanızdan kaynaklanan veya bundan kaynaklanan.

Web sitesi içeriği

Sitemiz ve şirketimiz, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz. Sitemiz isteyerek ve bilerek ya da ağır kusurlu hareket etmemiş olduğu sürece, sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasının veyahut yanlış ya da eksik bilgilerin kullanımının yol açtığı maddi ya da manevi zarardan Sitemiz veya şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Sitemizin içeriği değişebilir ve bağlayıcı değildir. Sitemiz, sayfanın bazı kısımlarını ya da içeriğin tamamını özel bir bildirimde bulunmadan değiştirme, içeriğe eklenti yapma, silme ya da yayını geçici ya da sürekli olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

 

Bağlantılar

Sitemiz sorumluluk alanı dışında bulunan yabancı internet sitelerine olan doğrudan ya da dolaylı bağlantılarda (“Links”), sadece ve sadece Sitemizin bu sayfalardaki içerikten haberdar olması ve hukuka aykırı içeriklerin kullanımını teknik açıdan engelleyebilecek durumda olması koşulunda bir sorumluluk yükümlülüğü söz konusu olabilir. Sitemiz, bağlantının verildiği zamanda bağlantı verilen sitelerde hukuka aykırı herhangi bir içeriğin yer almadığını açıkça belirtir.

Bağlantı verilen sayfaların güncel ve gelecekteki düzenleri, içerikleri veyahut eser sahipliği üzerinde yazarın hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden Sitemiz, bağlantı verilen tüm sayfaların, bağlantının kurulmasından sonra değiştirilen içeriklerini tanımadığını açık bir şekilde belirtir.

Bu beyan, Sitemizde verilen tüm bağlantılar ve yazar tarafından kurulmuş ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve e-posta listelerinde üçüncü şahıslar tarafından yapılan beyanlar için de geçerlidir. Yasadışı, hatalı ya da eksik içerikten ve özellikle de bu tür sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasından doğan zararlardan sadece ve sadece bağlantının verildiği sayfanın sağlayıcısı sorumludur. Burada, bir bağlantı üzerinden ilgili yayına yönlendiren kişi sorumlu değildir.

 

Telif hakkı ve marka hukuku

Sitemiz, yayınlarda kullanılan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin telif haklarını göz önünde bulundurmak için gerekli çabayı gösterir, bunun için Sitemiz kendisi tarafından oluşturulmuş grafik, ses kaydı, video parçası ve metinleri kullanmaya ya da lisansı olmayan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlere baş vurmaya çaba gösterir.

Web sitesinde anılan, kimi durumlarda üçüncü şahıslar tarafından korunan marka ve ticari isimler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükte olan marka hukuku ve mülkiyet hakkı mevzuatına tabidir. Bir markanın sadece anılmış olması, o markanın üçüncü şahısların hakları tarafından korunmadığı çıkarımına yol açmaması gerekir.

Sitemiz tarafından oluşturulmuş yayınlanan unsurların telif hakkı sadece ve sadece sayfanın yazarına aittir. Bu tür grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin başka elektronik ya da basılı yayınlarda çoğaltılması ya da kullanımı, yazarın iznine tabidir.

 

Veri gizliliği

İnternet sayfalarında, kişisel ya da ticari bilgilerin (e-posta adresi, isim, adres) girilmesi imkanının var olduğu yerlerde, bu verilerin kullanıcı tarafından ifşası kullanıcının kendi rızasına bağlıdır. Teknik açıdan mümkün ve makul olduğu sürece, kullanıcıların bu tür veriler sunmadan ya da anonim verilerle veyahut takma isim kullanılarak, sunulan tüm hizmetleri kullanmasına ve bunlar için ödeme yapmasına izin verilir.

18 yaşını doldurmamış kişilerin, ebeveynlerinin ya da velayet sahiplerinin izni olmadan tarafımıza kişisel bilgi vermemesi gerekmektedir. Çocuk ve gençlerden kişisel bilgi talep etmiyor, toplamıyor ve üçüncü şahıslara iletmiyoruz.

 

İşbu sorumluluk reddinin hukuki geçerliliği

İşbu sorumluluk reddi, bu açıklamayla ilintili web sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı parçaları ya da metindeki bir takım ifadeler, yürürlükteki mevzuata uymuyorsa, uymaz hale gelmişse ya da tamamen uymuyor ise, bu durum belgenin geri kalan kısmının içerik ve geçerliliğini etkilemez.

 

Google Analytics

Sitemizde Google Inc. firmasının web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. (Google) Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve sizin, internet sitesi kullanımınızın analizini mümkün kılan çerezleri, yani küçük metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanımınıza ilişkin, çerez tarafından yaratılan veriler (buna IP adresiniz de dahildir), ABD’de bulunan, Google’a ait bir sunucuya gönderilir ve orada depolanır. Google, bu bilgileri, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında siteyi işletenler için rapor oluşturmak, ayrıca da web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak için kullanmaktadır.

Yasal olarak öngörülmesi ya da üçüncü şahısların, Google’ın siparişi üzerine bu bilgileri işlemesinin söz konusu olması durumlarında, Google bu bilgileri üçüncü şahıslara iletecektir. Google, IP adresinizle Google’ın diğer verileri arasında kesinlikle bir bağlantı kurmayacaktır. İsterseniz, tarayıcı yazılımınızdaki ayarlar üzerinden çerezlerin bilgisayarınıza kurulmasını önleyebilirsiniz. Fakat bu durumda, bu web sitesinin tüm fonksiyonlarından eksiksiz olarak yararlanamayacağınız olasılığının bulunduğunu belirtmek isteriz.

Bu web sitesini kullandığınızda, sizden elde edilen verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekil, kapsam ve amaçta kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.