BMJ

BMJ Group 1840 yılında çalışmalarına başlamış olan küresel bir tıp yayıncısıdır. BMJ Group doktorlara, araştırmacılara, sağlık sektörü çalışanlarına, öğrencilere ve hastalara kanıta dayalı, güvenilir medikal bilgi sağlar. Dergileri, kanıta dayalı tıp ürünleri ve öğrenme hizmetleri medikal bilginin ileri taşınması, bilimsel araştırma süreçlerine yardımcı olmak ve sağlık çalışanlarının daha iyi klinik kararlar verebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Küresel Sağlık Bilgisi Sağlayıcısı

BMJ; deneyimleri, sonuçları ve değerleri artırmak için bilgi ve uzmanlığı paylaşır.

Online öğrenme ve veri araçlarından uzman yayınlara, ürün ve hizmetlerde en son ve en iyi tıbbi bilgilere erişim sağlar. Öğrenciler ve profesyonellerin eğitim gelişimlerini artırmanın yanı sıra kuruluşlardaki araştırma ve geliştirme hizmetlerinin ilerlemesine yardımcı olur.