Solid State Technology Association (JEDEC)

Solid State Technology Association (JEDEC) entegre devre ve yarı iletken endüstrisi için standartların lider geliştiricisidir.

JEDEC test yöntemleri; cihaz spesifikasyonu formatı ve minimum içeriği; pim çıkışları; ve diyotlar, transistörler, hibrit devreler, silikon ve germanyum entegre devreleri ve inter-metalik yarı iletkenler gibi diğer cihazlar için arayüz gereklilikleri ve uygulamaları ile ilgili standartlar yayınlar.

JEDEC Koleksiyonu etkin standartları, spesifikasyonları, performans testi prosedürlerini, test yöntemlerini, kılavuzları, bültenleri, (Deneme Standardı) Tentative Standard 12 ve (Ortak Endüstri Kılavuzlarını) Joint Industry Guides’ı içerir.

Katı hal ürünleri üreten şirketler ile katı hal ürünleri endüstrisi için ilgili hizmetleri veya donanımları sağlayan şirketler JEDEC dokümanlarını kullanır.