OECD

OECD; 1947 yılında kurulmuş olan hükümetler arası forum niteliğindeki bir organizasyondur. 130 ülkede faaliyet göstermekte olan OECD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 üyeden oluşmaktadır. Pazar ekonomisi ve demokratik yönetim temelli yaklaşımları uluslararası platforma taşıyan OECD, 100’ün üzerinde ülkeden sivil toplum kuruluşları ile aktif ilişkilere sahiptir.