OECD iLibrary

OECD iLibrary; iktisadi ve idari bilimler başta olmak üzere pek çok alanda OECD’nin yayınlamakta olduğu; kitaplar, dergiler, istatistikler, toplantı bildirileri, referans kaynakları ve özel OECD koleksiyonlarını içermektedir.

Aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Nükleer Enerji Ajansı (NEA), OECD Kalkınma Merkezi, PISA ve Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) tarafından yayınlanan içeriği kapsamaktadır.