MetaCore

Hastalığı anlamaya dair daha fazla bilgi edinin – MetaCore, kontekst içinde yüksek kaliteli biyolojik sistemler içeriği sağlayarak, bilimsel araştırmanızı hızlandırmak için size temel veri ve analizleri sunar.

MetaCore, Yeni Nesil Sekanslama, mikroarray, metabolik, proteomik, siRNA, microRNA ve tarama verilerinin işlevsel analizi için entegre bir yazılım paketidir. MetaCore, yüksek kaliteli, manuel olarak düzenlenmiş aşağıda belirtilen veritabanına dayanmaktadır:

  • transkripsiyon faktörleri, reseptörler, ligandlar, kinazlar, ilaçlar ve endojen metabolitler ve ayrıca diğer moleküler sınıfları;
  • protein-protein, protein-DNA ve protein-RNA etkileşimleri, ilaç hedeflemesi ve biyoaktif moleküller arasındaki türlere özgü yönlü etkileşimler ve etkileri;
  • harita ve ağlarda temsil edilen sinyalleşme ve metabolik yollar;
  • Hiyerarşik veya grafik çıktılı hastalıklar ve süreçler için zengin ontolojiler.

MetaCore’da yer alan veriler, doktora ve yüksek lisans seviyesindeki araştırma uzmanları tarafından manuel olarak düzenlenmiş olup kesinlik, güvenilirlik ve anlaşılırlık konusunda sektör lideridir. Yönlülük, etki ve mekanizma ile tanımlanan ve referans kolaylığı bakımından literatür tarafından desteklenen milyonlarca küçük ölçekli deney etkileşimi vardır.

Clarivate Analytics’in genişletilmiş DNA NGS özelliği, MetaCore ile tamamen entegredir.

Genomik Analiz araçları, fonksiyonel tahminler, koruma puanları, popülasyon sıklıkları ve biyolojik ve klinik kanıtlar dahil olmak üzere 27 filtre ile potansiyel olarak önemli değişkenleri belirlemenize yardımcı olur.

  • Sıra numarası, mikroarray, metabolik, proteomik, siRNA, microRNA ve tarama verileriyle gen ekspresyonu ve gen varyant verilerinin entegre analizi
  • Verilerinizle ilişkili anahtar merkez ve yolları belirlemek için overconnectivity ve causal reasoning algoritmaları gibi sektör lideri gelişmiş analizler
  • İnsan, fare ve sıçan denekli küçük ölçekli deneylerden elde edilen kalite için titizlikle kontrol edilen 1,6 milyondan fazla, güvenilir, manuel olarak açıklamalar eklenmiş moleküler etkileşimler
  • 700’den fazla hastalığa özgü harita dahil olmak üzere 1.600’den fazla yol haritası