Lib.Steps

Lib.Steps kütüphanenizin elektronik kaynakları – elektronik dergiler, veritabanları ve kütüphane katalogu – üzerinden canlı olarak tek bir arama kutusu aracılığıyla arama yapmayı ve kolayca aranılan verilerin tam metnine erişmeyi ve yönetmeyi sağlayan entegre araştırma sistemidir.