Essential Science Indicators

Essential Science Indicators™ ile bilimsel çerçevedeki araştırma performanslarının ve trendlerin süregelen nicel analizlerini yönetin.

Dergideki makale yayın sayıları ve atıf verilerine dayalı en iyi bilimsel trend verileri ve bilimsel performans istatistikleriyle araştırma alanlarındaki dergiler, ülkeler, kurumlar ve bilim insanlarının sıralamasını yapabilirsiniz. Takip edilmesi gereken gelişen ve etki gösteren çalışmaları, kişileri ve grupları vurgulayarak kurumunuz için bunların uzun vadedeki artı yönde etkilerini, ölçümlerini ve değerlendirmelerini daha iyi anlayabilmenizi sağlar.