BMJ Learning

BMJ Learning, tıp alanındaki öğrenme gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olan en gelişmiş platformlardan biridir. Birinci basamak tedavi ve hastane hekimliğindeki gündelik sorunları ele alan bu öğrenme kaynakları, kanıta dayalıdır ve sürekli güncellenmektedir.

Metin, görüntü, video ve istenildiğinde sesli olmak üzere farklı formatlarda 450’den fazla online öğrenme modülüne sahiptir. Bu modüller tıbbi beceriler ve bilgiyi test etmek ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış geniş bir klinik ve klinik dışı konular yelpazesini kapsamaktadır.

BMJ Learning:

  • Uzman hekimler
  • Pratisyen hekimler
  • Stajyer hekimler
  • Hemşireler
  • Hastane yöneticileri
  • ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer herkese yöneliktir…