BMJ Case Reports

BMJ Case Reports tüm disiplinlerde derinlemesine, hakemli, değerli ve sürekli büyüyen bir vaka koleksiyonu sunar. Böylece sağlık çalışanları, araştırmacılar ve diğer ilgililer genel ve ender rastlanan durumlarla ilgili önemli klinik bilgiye kolayca erişebilirler. Vaka raporları kullanıcılara; kurumların uluslararası profilini yükseltmenin en mükemmel ve maliyet etkin yolunu, hekim ve öğrencilerin çalışmalarını ön plana çıkarmalarını, hekim deneyimlerinin paylaşılmasını, asistan doktor ve öğrenciler için yayın yapmaya giden yolun açılmasını, rapor arşivlerinin büyümesini sağlar.