UN iLibrary

UN iLibrary Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş içeriğe erişim için genel arama, keşif seçenekleri ve kaynak görüntüleme özelliklerini barındıran kapsamlı bir veri tabanıdır.

Ormancılık, tarım ve kırsal kalkınma, çocuklar ve gençler, demokrasi ve yönetim, silahsızlandırma, uyuşturucu, suç ve terör, ekonomi ve sosyal kalkınma, çevre ve iklim değişikliği, insan hakları ve mülteciler, insan yerleşimleri ve kentsel sorunlar, uluslararası hukuk ve adalet, uluslararası ticaret ve finans, göç, doğal kaynaklar, nüfus ve demografi gibi başlıca konu alanlarını kapsayan bu dijital kütüphaneye, her sene yaklaşık 500 yeni başlık eklenmektedir.