Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Güvenlik için Standartlar geliştirmektedir. UL standartları hem devlette hem de endüstride tasarım mühendisliği, bina tasarımı/bakımı, muayene, araştırma ve geliştirme, güvenlik veya kalite kontrol ile ilgili çalışan personel tarafından kullanılır.

UL standartları öncelikle tasarımların tehlikelere karşı kabul edilebilir korumalar sağladığından emin olmak için kullanılır, üretilen ürünlere ULregistered işaretinin verilmesinin dayandığı bir temeldir. UL güvenlik standartları kamu güvenliğini ve güvenini  sağlamaya yardımcı olmak ; maliyetleri düşürmek; kaliteyi arttırmak; ve pazar ürünleri ve hizmetleri için çok önemlidir.

Milyonlarca ürün ve bu ürünlerin komponentleri UL’nin katı güvenlik standartları ile test edilmiştir ve  sonuç olarak tüketiciler aksi takdirde olacağından daha güvenli bir ortamda yaşamaktadır.