Telecommunications Industry Association (TIA)

Telecommunications Industry Association (TIA) küresel piyasa için iletişim ve BT ürünleri ve hizmetlerinin sağlayıcılarını temsil eden bir tam hizmet birliğidir. Birlik rekabetçi ve yenilikçi bir piyasa ortamında yeni iletişim ağlarının yakınlaştırılmasını mümkün kılar.

TIA Koleksiyonu etkin standartları, geçici standartları, özellikleri, kılavuzları, ortak standartları (J-Standartları), seçilmiş taslak dokümanları, test prosedürlerini, endüstriyel elektronik bültenlerini, sistem bültenlerini, MAP dokümanlarını, TDMA dokümanlarını ve bazı el kitaplarını içerir.

Bu dokümanlar antenleri, hücresel sistemleri, telsiz telefonları, veri değişimi iletimi ekipmanlarını, acil durum sistemlerini (E-911), faks ekipmanlarını, fiber optikleri, kara mobil iletişimini, cep telefonlarını, modemleri, kişisel iletişim hizmetlerini (PCS), özel ağ telefonunu, uyduyu, gözetimi, telefonları/terminal ekipmanlarını, VoIP (Voice over Internet protocol), ve kablolamayı kapsar.

TIA standartları kullanıcıları telekomünikasyon sistemi mimarlarını, kurulumcuları, kamu güvenliği görevlilerini, tasarımcıları, bina güvenlik görevlilerini, düzenleyicileri, bilgisayar üreticilerini, ürün tasarımcılarını ve devlet yüklenicilerini içerir.