Microelectronics Packaging Materials Database (MPMD)

Mikroelektronikler paketleme materyallerin termal, mekanik, elektriksel ve fiziksel nitelikleri hakkında veri içeren arama, gözatma yapılabilen online veritabanıdır. MPMD veritabanı 943’den fazla materyal, 336’dan fazla nitelik ve yaklaşık 20,600 veri eğrisi içerir.