MIT Press Journals Library

IEEE, MIT Press ile yüksek kaliteli dergileri IEEE Xplore üzerinden sağlayabilmek için işbirliği yapmıştır. MIT Press
Journals Library; bilgisayar, mühendislik ve ilgili diğer alanlardaki konuları kapsayan, özel olarak seçilmiş 8 yayımdan oluşmaktadır.

  • Bilgisayar, mühendislik ve ilgili diğer alanlardaki yeniliklere odaklanır
  • 8 yüksek kaliteli hakemli dergi
  • İlk sayılar dahil olmak üzere 1989’a varan geriye dönük içerik