International Organization for Standardization (ISO)

ISO, International Organization for Standardization, dünya çapında standartları geliştirmek; uluslararası iletişim ve işbirliğini arttırmak; ve uluslararası ticaretin adil büyümesini teşvik etmek amacıyla 1947 yılında kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur.

ISO Standartları ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretimi ve temininin daha verimli, daha güvenli ve daha temiz yapılmasına katkıda bulunur. Bu standartlar ülkeler arasındaki ticareti daha kolay ve daha adil yapar. Ayrıca hükümetlere sağlık, emniyet ve çevre mevzuatı için bir teknik bir temel sağlarlar.  Bu standarlar gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferine yardımcı olurlar. ISO Standartları ayrıca genel olarak ürünlerin ve hizmetlerin tüketicilerini ve kullanıcılarını korumaya da hizmet eder.

ISO standartları her türlü endüstriyel ve ticari kuruluşlar tarafından kullanılır. Bu standartlar ithalatçılar ve ihracatçılar; devlet ve diğer düzenleyici kurumlar; ticaret görevlileri; uygunluk değerlendirme çalışanları; ile mühendislik, tasarım, üretim, test ve imalat ile uğraşan endüstriler tarafından kullanılır.

Bu uluslararası kabul görmüş standartlar sıklıkla ulusal standardizasyon programlarında da referans verilir, ve standartların, ürünlerin ve sistemlerin karşılaştırılmasında kullanılırlar.