International Civil Aviation Organization (ICAO)

International Civil Aviation Organization (ICAO) Birleşmiş Milletler’in uzman bir kuruluşudur ve 7 Aralık 1944 tarihinde, Şikago kentinde Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin (Convention of International Civil Aviation) imzalanması ile oluşturulmuştur. ICAO Sözleşme’de belirtilen ilkelerin idaresinden sorumlu kalıcı kuruluştur. Genel merkezi Montreal’de bulunan ICAO havacılık emniyeti, güvenliği, verimliliği ve düzgünlüğünün yanı sıra havacılık çevre koruma için de standartları belirler. ICAO’nun üyeliği 190 Taraf Devleti kapsar. ICAO’nun Şikago Sözleşmesi, Madde 44’te yer alan amaçları ve hedefleri uluslararası hava trafiğinin ilkelerini ve tekniklerini geliştirmek ve aşağıda belirtilenler için uluslararası hava taşımacılığının planlanmasını ve geliştirilmesini teşvik etmektir:

  • Dünya genelinde uluslararası sivil havacılığın güvenli ve düzenli olarak büyümesini sağlamak
  • uçak tasarımı sanatlarını ve çalışmasını barışçıl amaçlar için teşvik etmek
  • uluslararası sivil havacılık için havayollarının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin geliştirilmesini teşvik etmek
  • güvenli, düzgün, verimli ve ekonomik hava taşımacılığı için dünya halklarının ihtiyaçlarını karşılamak
  • anlamsız rekabetin neden olduğu ekonomik atığı önlemek
  • Taraf Devletlerin haklarına tam saygı gösterildiğinden ve her bir Taraf Devletin uluslararası havayolları işletmek için adil bir fırsata sahip olduğundan emin olmak
  • Taraf Devletler arasında ayrımcılıktan kaçınmak
  • uluslararası hava trafiğinde uçuş güvenliğini arttırmak; ve
  • genel olarak uluslararası sivil havacılığın tüm yönlerinin gelişmesini teşvik etmek.

ICAO Konsey’inin başlıca görevlerinden biri Uluslararası Standartlar ve Önerilen Uygulamalar’ı (SARPs) kabul etmek ve bunları Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi  Ekleri içerisine dahil etmektir.Uluslarası Standartlar ve Önerilen Uygulamalar uluslararası sivil havacılık için hava trafiğini, yasadışı müdahalenin önlenmesini ve sınır geçme prosedürlerinin kolaylaştırılmasını kapsar.