GOST

GOST, Common wealth of Independent States (CIS) himayesi altında çalışan bir bölgesel standartlar kuruluşu olan Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and Certification (EASC) tarafından devam ettirilen bir dizi teknik standarda atıfta bulunur.

Halihazırda, GOST standartları 12 ülkede uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) genelinde devlet ve özel sektör belgelendirme programları için bir düzenleyici temel görevi gören GOST standartları enerji, petrol, gaz, çevre koruma, yapım, taşımacılık, telekomünikasyon, madencilik, gıda işleme ve diğer endüstrileri kapsar.

GOST standartları Rusya dahil olmak üzere CIS ülkelerinde halihazırda çalışan veya ileride çalışma planları olan kuruluşlar için son derece önemlidir. Bunlar petrol şirketlerini ve bu şirketlerin tedarikçilerini ve ekipman üreticilerini, mühendislik şirketlerini ve ihracatçılar ile ithalatçıları içerebilir.