IEEE English for Engineering

IEEE, mühendisler ve diğer teknik personelin ihtiyaç duydukları özel İngilizce dil bilgisini ve iletişim becerilerini geliştirmek için Cambridge University Press ile çevrimiçi bir İngilizce eğitim programı geliştirmiştir.

Temel iletişim becerilerini kapsayan ve genel olarak oluşturulan 4 eğitim modülü, 45 saatten fazla eğitimi içerir. Bunlar; teknik İngilizce, dinleme ve anlama, teknik yazı yazma becerileri ve teknik yayınları anlayabilme şeklindedir.

Öğrencilerin kariyer planlamalarında ve projelerinde kendilerini geliştirmeleri için bulunmaz bir fırsattır. Ayrıca her düzeyden sonra başarılara göre eğitim sertifikası verilebilmektedir.