Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA)

Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) 1983 yılında Oil Companies Materials Association (OCMA) ile Engineering Equipment Users Association (EEUA) kuruluşlarının birleşmesi ile kuruldu. Birlik mühendislik ürünlerinin alıcılarının ve kullanıcılarının bir kuruluşudur ve üyeleri petrol, gaz, kimya ve enerji endüstrilerindeki lider ulusal ve çok uluslu şirketleri ve bu şirketlere hizmet sağlayan mühendislik yüklenicilerini kapsamaktadır.

EEMUA, kimyasal proses tesisleri, rafineriler, enerji santralleri ve üretime dönük petrol/gaz tesisleri dahil olmak üzere, mühendislik tesisinin tasarımı, kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgilidir. EEMUA standartları endüstriyel tesislerin güvenliğini, çevresel ve işletimsel performansını en uygun maliyetli bir şekilde geliştirmeyi amaçlar. Bu standartlar ayrıca son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak ve mühendislik faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için üyelerine kaynakları ve uzmanlığı paylaşma fırsatı sağlar.