Electronic Components, Assemblies and Materials Association (ECA)

Electronic Components, Assemblies and Materials Association (ECA) pasif ve aktif elektronik komponentlerin; komponent dizilerinin ve gruplarının; ve ticari/endüstriyel elektronik donanım ve malzemelerin üreticileri ve tedarikçilerinden oluşan elektronik endüstrisi sektörünü temsil eder.

Koleksiyon etkin standartları, kılavuzları, test prosedürlerini, spesifikasyonları, önerilen uygulamaları, yöntemleri, bültenleri, önerileri, seçilen taslak dokümanları, TEPAC mühendislik bültenlerini ve Parts Division Publication 100’ü içerir.

ECA ses, otomatik komponent kullanma, kablolar, kapasitörler, komponentler, konektörler, indüktörler, dirençler, soketler, lehimleme ve anahtarlar ile ilgili dokümanları kapsar.

Pasif ve aktif elektronik komponentlerin, komponent dizilerinin ve gruplarının üreticileri ve tedarikçileri ECA dokümanlarını kullanır.