Consumer Electronics Association (CEA)

Consumer Electronics Association (CEA) genel bir tüketici teknolojisi durumu oluşturmak ve her bir oyuncuya kendi stratejik büyümesine erişmede yardımcı olmak amacıyla üreticileri, distribütörleri, perakendecileri ve kurulumcuları birleştirir. CEA piyasaya sürülen yeni ürünler ile mevcut cihazlar arasında birlikte çalışabilirliği sağlayan standartlar ve teknik özellikler geliştirir.

CEA yayınları etkin standartları, özellikleri, bültenleri ve taslak dokümanları içerir. Bu dokümanlar ürün güvenliğini/uygunluğunu, ses sistemlerini, video sistemlerini, antenleri, mobil elektronikleri, ev ağlarını, kablo uygunluğunu ve otomatik veri yakalamayı kapsar.

CEA dokümanları şirketler tarafından ses, video, mobil elektronikler, iletişimler, bilgi teknolojisi, multimedya ve aksesuar ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımının yanı sıra tüketici kanalları aracılığıyla satılan ilgili hizmetlerde kullanılır. Bu şirketler çok uluslu şirketler ile niş şirketler arasında dağılım göstermektedir.