CEN/CENELEC

Bu koleksiyonda yer alan Avrupa Standartları, Düzenlemeleri ve Direktifleri geçerli Avrupa standartları gereklilikleri ile aynı seviyede kalmayı ve Avrupa Birliği’ne üye olan devletlere ihracat yapmayı isteyen komponent üreticileri, ekipman üreticileri, tasarım danışmanları, kütüphaneler ve kuruluşlar tarafından kullanılır.

Bu hizmetteki standartlar Avrupa ürün geliştirmeyi ve pazar ihtiyaçlarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu standartların uygulanması aşağıdakilere yardımcı olacaktır:

  • Ürünlerin güvenliğini arttırmak
  • Ölçek ekonomilerini teşvik etmek
  • Üreticilerin Avrupa mevzuatına uymasını sağlamak
  • Ürünlerin ve hizmetlerin karşılıklı kullanılabilirliğini arttırmak
  • Ticaret engellerini azaltarak ticareti kolaylaştırmak
  • Ekolojik güvenliği ve sürdürülebilirliği arttırmak
  • Çevreyi korumak
  • Ortak anlayışı geliştirmek