American Water Works Association (AWWA)

The American Water Works Association (AWWA) su kalitesinin ve temininin gelişmesine adanmıştır. AWWA su temininin yapımını ve test edilmesini yönlendiren standartlar geliştirir ve devam ettirir.

AWWA standartları öncelikle hem konutlarda hem de ticari kullanım için su temini, arıtılması, dağıtımı, depolanması ve pompalama tesislerinin tasarımı ve işletilmesinde inşaat mühendisleri, çevre yönetimi, tesis mühendisleri, araştırma ve geliştirme, arıtma tesisi operatörleri ile su teknolojisi uzmanları tarafından kullanılır.