ASME Boiler & Pressure Vessel Code (BPVC)

ASME Boiler & Pressure Vessel Code (BPVC) kazanların, basınçlı kapların, güç üreten makinelerin ve bu makinelerin yardımcı sistemlerin, nükleer tesislerden kullanılan komponentlerin tasarımı, üretimi, bakımının yapılması ve denetlenmesi konusunda kurallar koyan en yetkili kurumlardan biridir. Bu kurallar endüstride kalite konusunda bir çerçeve oluşturmaktadır.

ASME BPVC 14 section, 30 cilt ve 16,000 sayfadan oluşmaktadır.

BPVC dökümanları iki yıllık periyodlar ile güncellenmektedir. Bu tarihler arasındaki gelişmeler “addendum” ve “supplement” dökümanları aracılığı ile yayınlanmaktadır.

ASME BPVC aşagıdaki tabloda görebileceğiniz gibi 14 bölümden oluşmaktadır;

 • Segment I: Güç Kazanlarının Yapım Kuralları
 • Segment II: Materyal Spesifikasyonları
 • Segment IID: Materyal Spesifikasyonları, D bölümü özellikleri
 • Segment IIDM: Materyal Spesifikasyonları, D bölümü özellikleri, metrik
 • Segment III: Nükleer Santral Komponentlerinin Yapım Kuralları
 • Segment IV: Isıtma Kazanları Yapım Kuralları
 • Segment V: Tahribatsız İnceleme
 • Segment  VI: Isıtma Kazanlarının Çalışma ve Bakımı İçin Önerilen Kurallar
 • Segment VII: Güç Kazanlarının Bakımıyla İlgili Önerilen Yönerge ve Esaslar
 • Segment VIII: Basınç Kapları Üretim Kuralları
 • Segment IX: Kaynaklama ve Lehimleme Yeterlilikleri
 • Segment X: Fiberglass, Güçlendirilmiş Plastik Basınç Kapları
 • Segment XI: Nükleer Tesis Komponentlerinin İşletme Sırasındaki Denetim Kuralları
 • Segment XII: Taşıma Tanklarının Hizmet Devamı ve Yapımı İle İlgili Kurallar
 • Code Cases: Güç Kazanları ve Basınçlı Kaplar
 • Code Cases: Nükleer Komponentler