ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 1959 yılında The American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers (1894) ile The American Society of Refrigerating Engineers (1905) kuruluşlarının birleşmesi ile kuruldu. ASHRAE bugün araştırma, standartlar yazma, yayınlama ve eğitimi sürdürme yoluyla insanlığa hizmet etmek ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak amacıyla ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutmayı geliştirme misyonuna sahip olan bir uluslararası kuruluştur.

ASHRAE kendi üyeleri ve soğutma işlemleri ile dış ortamların tasarımı ve bakımı ile mesleki olarak ilgili olan diğer kişiler için standartlar geliştirmektedir.

ASHRAE aşağıdakiler için uzlaşmaya varmak üzere standartlar yazmaktadır: (1) ticarette kullanım için test yöntemleri ve (2) endüstriye rehberlik etmekte yardımcılar olarak kullanılmak üzere performans kriterleri.

ASHRAE aşağıdaki üç tip gönüllü uzlaşı standartlarını yayınlar:

  • Ölçüm veya Test Yöntemi
  • Standart Tasarım
  • Standart Uygulama

Uzlaşı standartları minimum değerleri ve kabul edilebilir performansı tanımlamak için geliştirilir ve yayınlanırlar, oysa tasarım kılavuzları gibi diğer dokümanlar artan performansı teşvik etmek üzere geliştirilebilir ve yayınlanabilir.

ASHRAE standartları ısıtma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının tasarımcıları, üreticileri ve kurulumcuları tarafından kullanılır. Bu standartlar ayrıca ekipmanı açıkça belirtmek üzere mimarlar ve makine mühendisleri tarafından da kullanılır.