American Society for Quality (ASQ)

American Society for Quality (ASQ) 70 yıldan daha uzun bir süredir kalite hareketinin ön saflarında yer almaktadır. ASQ, üreticilerin savaş zamanı sırasında kullanılan birçok kalite geliştirme tekniğini sürdürmenin yollarını aradıkları zaman, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar olan başlangıçlarının izini sürmektedir.  ASQ ayrıca geçmişten gelen bu standartların sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynadı ve aynı zamanda kalite alanında sürekli yeniliği de destekledi.

1970’lerin sonunda, kalite ilkeleri, dikkati ürünlerin ve hizmetlerin teknik özellikleri nasıl tanımlayabildiği ve karşılayabildiğine yoğunlaştırarak üretimi ve diğer endüstriyel prosesleri büyük oranda etkiledi. İşletmeler genellikle özelliklerin karşılandığından emin olmak için bir Kalite Kontrol bölümü kurdular. 1980’lerde, ASQ kalitenin üretim dünyası ötesinde nasıl uygulanabileceğini görmeye başladı. Bugün üretim ASQ’nun temel faaliyeti olmaya devam ediyor, ancak ASQ kendisini eğitim, sağlık, hizmet sektörü ve yönetimde bir kalite şampiyonu olarak ta kabul ettirdi.

Bu mesleki kuruluş iş sonuçlarını iyileştirmek ve dünya çapında daha iyi iş yerleri ve toplumlar oluşturmak için öğrenme, kalite iyileştirme ve bilgi alış verişini geliştirmektedir. A.B.D. Kongresi, devlet kuruluşları, devlet yasama organları ile diğer gruplar ve bireylere, federal hükümette eğitim, sağlık kalitesi, öğretim, taşıma güvenliği, kalite yönetimi, kalite çalışanları için lisans verme, ve daha fazlası da dahil olmak üzere, kalite ile ilgili bilgiler vermek ve tavsiyede bulunmak için ASQ görevlileri ve ve üye uzmanlar mevcuttur.

Endüstrinin tüm alanlarındaki kalite güvence ve kalite kontrol mühendisleri ve devlet ASQ yayınlarında yer alan standartlara güvenir.