American Petroleum Institute (API)

American Petroleum Institute (API) Amerika’nın petrol ve doğal gaz endüstrisinin tüm yönlerini temsil eden tek ulusal ticaret birliğidir. API 1919 yılında bir standart belirleme kuruluşu olarak kurulmuştur. API üyeleri en büyük petrol şirketleri ile en küçük bağımsız şirketler arasında dağılım göstermektedir. Bu şirketler üreticiler, arıtma şirketleri, tedarikçiler, boru hattı operatörleri ve deniz nakliyecilerinin yanı sıra endüstrinin tüm bölümlerini destekleyen hizmet ve tedarik şirketleridir.

API 100 yıldan uzun bir süredir  petrol ve petrokimya ekipmanlarının ve işletme standartlarının geliştirilmesine öncülük etmiştir. Bunlar, matkap uçlarından çevre korumaya kadar her şey hakkında  endüstrinin ortak aklını temsil eder ve kanıtlanmış, genel kabul görmüş mühendislik ve işletme uygulamaları ile emniyetli, değiştirilebilir ekipmanlar ve malzemeleri benimsemektedir.

API 700’den fazla standardı ve önerilen uygulamayı devam ettirmektedir.  Birçoğu eyalet ve federal düzenlemelere dahi edilmiştir; ve bunlar giderek artan oranda International Organization for Standardization (ISO) tarafından da kabul edilmektedir.

API yayınları, arama ve üretim; arıtma; yangından korunma ve güvenlik; petrol ölçümü; ve deniz nakliyesi de dahil olmak üzere petrol  ve gaz endüstrisinin bir çok önemli yönünü ele alır. API standartları kıyı ötesi üretim, sondaj, yapısal boru, boru hattı, sağlık ve çevre ile ilgili konular, vanalar, depolama tankları ve benzeri hususlara atıfta bulunur.