American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) 80 yıldan daha uzun bir süredir havacılık mühendisi ve bilim insanlarının başlıca kurumu olmuştur. AIAA 1963 yılında iki büyük havacılık kurumunun – American Rocket Society ve Institute of Aerospace Science – birleşmesi ile kurulmuştur. Her iki kurum da ilişkiye, füze biliminin “bilim kurgu” olduğu ve havacılık işinin başlangıç aşamasında bulunduğu bir zaman olan, sırasıyla 1930 ve 1032 yılına kadar uzanan uzun ve olaylarla dolu tarihlerini getirdi.

Bugün AIAA havacılık, uzay ve savunma alanında mühendislik ve bilimin ilerlemesine adanmış dünyanın en büyük profesyonel kurumudur. AIAA standartları hava ve uzay araçlarını ve bunlarla ilgili sistemleri ve alt sistemleri düşünen, tasarlayan, geliştiren, test eden, inşa eden ve çalıştıran bilim insanlarının, mühendislerin, araştırmacıların, program planlayıcıların ve profesyonellerin ihtiyaçlarını ele alır.