AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) karayolu ve taşımacılık endüstrisini temsil eden bir ticari birliktir. AASHTO beş taşımacılık modunun tümünü temsil eder: hava, karayolları, toplu taşıma, demiryolu ve su. AASHTO’nun birincil hedefi entegre bir ulusal taşıma sistemin,n geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımını teşvik etmektir. AASHTO insanların ve malların verimli ve güvenli hareketini sağlayan taşımacılık ile ilgili standartlar sağlamaktadır.