OECD iLibrary

OECD iLibrary; iktisadi ve idari bilimler başta olmak üzere pek çok alanda OECD’nin yayınlamakta olduğu; kitaplar, dergiler, istatistikler, toplantı bildirileri, referans kaynakları ve özel OECD koleksiyonlarını içermektedir.

Aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Nükleer Enerji Ajansı (NEA), OECD Kalkınma Merkezi, PISA ve Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) tarafından yayınlanan içeriği kapsamaktadır.

Gelecek İçin Bilgi Çalıştayı:
Bilginin Dönüşümü 2019

 
31 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret ediniz.
 
close-link
GİB Çalıştay 2019