Clarivate Analytics, dünyadaki müşterilere güvenilir fikirler ve analizler sunarak yeniliklerin hızını arttırarak, yeni fikirleri daha hızlı keşfedip korumak ve pazarlamak için onları hızlandırır.

En eksiksiz ve yetkili bilgi bankasının sahibi olan Clarivate Analytics, müşterilerin güvenip değer verdiği ürünleri ve hizmetleri sunmaya devam edecektir.

BIOSIS Citation Index, yaşam bilimleri araştırmalarına dair geniş bir bakış açısı sunarken, aynı zamanda bu alandaki en önemli keşiflerin, kayda değer etkilerin ve ilgili bağlantıların tespit edilmesine olanak sağlar. BIOSIS Citation Index, çok büyük öneme sahip yaşam bilimleri araştırmalarıyla, sadece Web of Knowledge platformunun sunduğu güçlü atıf indeksini birleştiren bir kaynaktır.

Yaşam bilimlerine ait bu tek bilgi kaynağına hem alan indeksi hem de disiplinlerarası kapsam ile erişim sağlayabileceksiniz.

Bitkiler, organizmalar, kimyasallar ve laboratuvar teknikleri hakkındaki bilgiler ile yaşam bilimleri literatüründe makale düzeyinde uzman indeksleme kullanarak önemli avantajlar elde edin. Geniş konu alanları kapsamı spesifik alanlara inerek daha geniş kapsamlı aramalar gerçekleştirin.

 • Yaşam bilimlerinin önemli keşiflerinde atıf bilgileri ile kendi araştırma bulgularınızın etkisini ölçebilirsiniz.
 • Araştırmalarınızda başarıyı yakalamak ve fon alabilmek için gelişen eğilimleri keşfedin.
 • Arama, yazma ve kaynakça yönetimini tek bir sistemde yapın.
 • Bugünün yaşam bilimleri keşifleri için geçmiş çalışmalardan yararlanarak yüksek kaliteli yayınlar üretin.
 • Bir yaşam biliminin tarihini ve metodolojisini takip edin.
 • Yaşam bilimleri alanında en çok yayın üreten yazarların nerede olduğunu bulun.
 • Gelişmiş araştırmalar için detaylı aramalar yapın ve temel sorgular için kavramsal bilgi kullanın.

Derwent Innovations Index, size hızlı ve kesin paten arama, patent yönetimi ve kimya, elektrik, elektronik ve makina mühendisliği alanlarındaki buluşlara dair atıf araştırması olanakları sunar.

Derwent Innovations Index, bir organizasyonun patent araştırma gücünü ortaya çıkarmaktadır. AR&GE uzmanları, bilgi profesyonelleri, hukuk profesyonelleri, stratejik tasarımcılar ve patent kütüphanecileri için Derwent World Patents Index’den patent bilgisi ile Derwent Patent Citation Index’den patent atıf bilgisini birleştiren bir kaynaktır.

 • Küresel pazarda bir buluşa genel bir bakış sunar, yenilikler içerir,
 • Teknolojik gelişmeleri tanımlamada kullanıcılar yardım eder, ikilemeleri azaltır, rakiplerin küresel aktivitelerini izleme olanağı, yeni fikirler geliştirme ve pazarda potansiyel açıkları ve fırsatları değerlendirme olanağı sunar,
 • Web of Science arayüzü ile patent verilerinin eşleşmesi sayesinde güçlü bir arama ve erişim, tarihler arasında ileriye ve geriye doğru o dokümana yapılan atıfları ve dokümanın yaptığı atıfları inceleme olanağı sağlar,
 • Kullanıcıların bir patentin önemini hızlıca kavramasını sağlamak ve değer katan işlemlerle diğer ilişkili patentleri belirleme: patent aileleri, yeniden yazılan patent başlıkları, özetler, DWPI Sınıf kodu ve patent alıntıları.

FSTA; gıda bilimi, gıda teknolojileri ve beslenme konularında bibliyografik ve özet bir veritabanıdır. Bilimsel dergiler, patentler, kitaplar, konferans tutanakları, raporlar, tezler,
standartlar ve yönetmeliklerin özlü ve kapsamlı özetlerini içermektedir. Gıda alanında çalışan uzmanlar, bu özet bilgileri sayesinde alanları ile ilgili yeni araştırma ve gelişmeler hakkında bilgi edinebilmektedirler.

Kaynak gösterme ölçümleri şeffaf, tekrarlanabilir ve kolayca anlaşılırdır. Onlar vasıtasıyla meslektaşlar birbirlerinin araştırmalarını öğrenirler ve araştırma camiasına bir makalenin etki ve faydası bakımından geçerli bir göstergelerdir.

Araştırmaların değerlendirmesinde tam olarak eşsiz bir inceleme olan InCites™ strateji ve kararlarınızın mevcut en iyi içerikle bilinçlendirilmesini sağlamak için size gereken güveni verecektir. 21’inci yüzyılda araştırma performanslarının ölçme ve değerlendirilmesinde akıllıca birleştirilmiş bir platform olan InCites; akademik, resmi ve araştırma yönetici ve finansman sağlayıcılarına verimlilikleri hakkındaki analizleri yönetmeleri ve bütün dünyadaki meslektaşlarının araştırma faaliyetlerini karşılaştırmaları için kişiselleştirilmiş ve kaynak gösterme bazlı bir araştırma değerlendirme aracıdır.

InCites platformunun da bir parçası olan InCites: Journal Citation Reports® kaynak gösterme verilerine dayanan ölçülebilir istatistiki bilgiler ile dünyanın önde gelen dergilerini eleştirel olarak değerlendirmek için sistematik ve objektif araçlar sunmaktadır. Makalelerin alıntı yapılan referanslarını derlemek suretiyle Journal Citation Reports araştırma etkinliğini ve dergi ve kategori düzeyindeki etkisini ölçmeye yardımcı olur ve alıntı yapılan ve atıfta bulunulan dergiler arasındaki ilişkiyi gösterir.

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara
linkler verir.

Bilimsel yayıncılar için basitleştirilmiş hakemli değerlendirme süreçleri

ScholarOne bilimsel dergiler, kitaplar ve konferanslar için kapsamlı iş akışı yönetim sistemleri sunmaktadır. Web tabanlı uygulamalarımız yayıncılara ve topluluklara sunum, bilimsel/hakemli değerlendirme/akran incelemesi, üretim ve yayın süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerini ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olmak için akıllı bilgilere erişmelerini sağlar.

Bilimsel dergiler, kitaplar ve konferanslar için başvuru ve yayın süreçlerini hızlandırın. Yazıların gönderilmesi, bilimsel/hakemli değerlendirmelerin yapılması, akran incelemesi ve izlenmesi gibi otomatik çözümlerle editörlerin yönetici yükünü hafiletin ve yazarları sevindirin. Bilimsel değerlendirme yapacak yeni ve kaliteli hakemleri hızlı bir şekilde bulun – editörler üzerindeki iş yükünü azaltın ve bilimsel/hakemli değerlendirme sürecini / akran gözden geçirme zamanını azaltın. Özet ve etkinlik yönetimi sürecini hızlandırarak konferansları daha verimli hale getirin.

Özellikler & Avantajlar:

 • Web tabanlı sistemler her zaman, her yerde kullanılabilir
 • Uçtan uca editöryal yayınlama iş akışı
 • Yazarlar, hakemler ve editörler için kolay bir sistem
 • Profesyonel derecede özet ve bildiri yönetimi

The Book Citation Index kütüphanede yer alan kitap koleksiyonlarını güçlü keşif araçları ile birleştirerek, araştırmacıların en ilgili kitaplara hızlı ve kolayca erişmelerini sağlar.

Araştırmacılar kitaplar ve akademik&bilimsel araştırma dünyası arasındaki atıf bağlantısına erişebilecek, böylece kitapların belirli alanlardaki katkısını ölçebilecek ve potansiyel işbirliği ortakları belirleyebileceklerdir.

Araştırma keşif araçlarınızı geliştirin:

 • Geniş bakış açısı sağlayarak: Web of Science’ın bir parçası olan Book Citation Index araştırmacıların kitapları, dergileri ve konferans bildirilerini tek kaynaktan sorunsuz bir şekilde tarayarak alanları ile en ilgili bilgilere ulaşmasını sağlar.
 • Verimliliği ve performans ölçümlerini yayınlayarak: Cited Reference indekslemesi araştırmacılarınıza ve kurumsal çıktılarınıza dair performans ölçümlerini yayınlamanızı sağlar.
 • Başlıca yazarları ve araştırmacıları belirleyerek: Web of Science tarafından indekslenen kitapların dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından aranabilir olması araştırmacılara çalışmalarını geniş bir kitleye sunmalarını ve yeni gelişen araştırma eğilimlerini ve potansiyel işbirliklerini belirlemelerini sağlar.
 • Koleksiyonunuzu vurgulayarak: Kütüphane kataloğunuza ve elektronik kitaplarınıza verilen direkt linkler değerli koleksiyonlarınızın ve kaynaklarınızın görünürlüğünü artırır.

Sosyal bilimler, fen bilimleri, yaşam bilimleri, sanat ve beşeri bilimler alanlarında atıf analizleri ve bilimsel veri çalışmaları yapmak üzere uluslararası veri setlerini geniş bir yelpazede sunan kapsamlı bir atıf dizinidir.

Pek çok konu ve alanda veri yelpazesine erişim ile bağlamsal verileri anlamak ve araştırma sonucunu maksimize etmek için araştırma çıktılarının kapsamlı bir resmini sunar.

Web of Knowledge platformundaki The Data Citation Index, tüm dünyadaki disiplinlere ait bilgi havuzlarındaki kaliteli araştırma verilerine tek bir noktadan erişim sağlamaktadır.

Bağlantılandırılmış erişim ve özet bilgisi ile veriler akademik araştırma bağlamında gösterilmektetir. Böylece veri kümeleri veya bilgi havuzları tek başına görüntülendiklerinde kaybolan bakış açısını yeniden kazandırmaktadır.

Neler yapabilirsiniz?

 • Keşfetmek ve akademik araştırma verisi yaratmak için katkıda bulunmak — veya katkı sağlamak
 • Desteklediği akademik araştırmalardaki etkisini anlayarak birincil araştırmaları saptamak
 • Belli disiplinlerdeki dijital araştırma katkısını ölçmek ve potansiyel katılımcıları belirlemek

Zoological Record, hayvan biyolojisi konusunda dünyanın en eski ve devam eden veritabanıdır. Bu dünyanın önde gelen taksonomik referans olarak kabul edilir. 1864’e kadar kapsamaktadır.